Pametna kupnja


 

 

 

Korisnici mrežne stranice

Tko smo i na koji način koristimo vaše osobne podatke?

 

Eurospin Hrvatska d.o.o., dalje u tekstu Voditelj obrade, štiti povjerljivost vaših osobnih podataka i jamči njihovu zaštitu od bilo kojeg događaja koji bi ih mogao dovesti u opasnost.
Voditelj obrade u tu svrhu primjenjuje politike i prakse koje se odnose na prikupljanje i korištenje osobnih podataka te ostvarivanje vaših prava u skladu s primjenjivim pravom. Voditelj obrade dužan je ažurirati politike i prakse koje se primjenjuju u svrhe zaštite osobnih podataka svaki put kada je to neophodno te u u slučaju pravnih ili organizacijskih promjena koje mogu utjecati na obradu vaših osobnih podataka.
Voditelj obrade je imenovao Službenika za zaštitu podataka s kojim možete kontaktirati ako imate pitanja koja se odnose na primijenjene politike i prakse. Kontaktni podaci Službenika za zaštitu podataka su sljedeći:

Eurospin Hrvatska d.o.o.
(Ured Službenika za zaštitu osobnih podataka Eurospin)
Josipa Lončara 3
10000 Zagreb
e-mail: privacy@eurospin.hr

 

Na koji način Eurospin Hrvatska d.o.o. prikuplja i obrađuje vaše podatke?

 

Voditelj obrade prikuplja i/ili prima informacije o vama, kao što su: IP adresa te kolačići koji se koriste tijekom navigacije mrežnom stranicom eurospin-hr.seisnet.com . Oni služe Voditelju obrade kako bi mogao upravljati mrežnom stranicom te za prikupljanje zbirnih informacija. Otkrivanje vaših osobnih podataka pretežno se izvršava u odnosu na treće osobe i/ili primatelje čija je aktivnost neophodna za pravilno izvršavanje prethodno navedenih ciljeva te kako bi se udovoljilo određenim zakonskim obvezama ili obvezama propisanim za kontrolu i nadzor radnih aktivnosti. Svako otkrivanje koje nije u skladu s navedenim svrhama bit će podložno vašoj privoli.

Vaši se osobni podaci neće ni na koji način širiti ili otkrivati neodređenim osobama.

 

Što su kolačići i u koje svrhe se mogu koristiti

 

“Kolačić” je mala tekstualna datoteka koju određene mrežne stranice stvaraju na računalu korisnika u trenutku u kojem isti pristupi određenoj stranici, s ciljem skladištenja i prijenosa informacija. Mrežni poslužitelj (računalo na kojem se nalazi posjećena mrežna stranica) šalje kolačiće korisnikovom pregledniku (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, itd.) te se isti pohranjuju na njegovo računalo; prilikom sljedećih posjeta ponovno se šalju mrežnoj stranici.
Neke se radnje ne mogu izvršiti bez korištenja kolačića, koji su, u nekim slučajevima, tehnički neophodni. U drugim slučajevima stranica koristi kolačiće kako bi se korisniku pojednostavila navigacija ili kako bi se istima omogućilo korištenje posebno zatraženih usluga.
Kolačići mogu ostati u sustavu tijekom dužeg razdoblja i mogu sadržavati i jedan jedinstveni identifikacijski kod. Navedeno omogućuje stranicama koje ih koriste praćenje korisnikove navigacije unutar same stranice, a za statističke ili oglašivačke svrhe, odnosno za stvaranje personaliziranih korisnikovih profila, počevši od stranice koje je isti posjetio te mu pokazati i/ili poslati ciljano oglašavanje (bihevioralno oglašavanje).

Cookie Policy

Cookie Policy

 

Gumbi društvenih mreža

 

Na stranici eurospin-hr.seisnet.com nalaze se posebni gumbi (gumbi i widgeti društvenih mreža) koji predstavljaju ikone za društvene mreže (naprimjer linkedin). Navedeni gumbi služe korisnicima koji pretražuju stranice da jednim klikom izravno stupe u kontakt s društvenom mrežom koja je prikazana. U tom slučaju društvena mreža prima podatke koji se odnose na korisnikov posjet, a Voditelj obrade neće podijeliti niti jednu informaciju o navigaciji ili korisnikov podatak koji je primio putem svoje stranice s društvenim mrežama s kojima se može stupiti u kontakt putem gumba/widgeta društvenih mreža.

 

Isključivanje i uključivanje kolačića

 

Pristupom na stranicu i prolaskom kroz početni banner koji sadrži kratku obavijest o zaštiti podataka korisnik je dao svoju izričitu privolu za korištenje kolačića trećih strana koje su gore navedene.
Uključivanje/isključivanje pojedinih kolačića može se slobodno izvršiti putem vlastitog preglednika (odabrati postavke te kliknuti internet, otvoriti privatnost te odabrati željenu razinu blokiranja kolačića). Za više informacija posjetite sljedeće poveznice: Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari te Microsoft Windows Explorer.
Osim toga, možete označiti opciju „Isključi praćenje“ koja je dostupna kod većine preglednika novije generacije.
Kako biste isključili kolačiće trećih strana, molimo pročitajte obavijest o zaštiti privatnosti treće strane, kliknite na gore navedenu poveznicu ili stupite izravno u kontakt s trećom stranom.

Isključivanje kolačića trećih strana ne dovodi u pitanje navigaciju mrežnom stranicom.

Sporedne svrhe:

 

1. Otkrivanja trećim stranama i primateljima

 

Obrada vaših osobnih podataka vrši se u skladu s ugovorom i obvezama, uključujući one zakonske i/ili regulatorne koje iz istih proizlaze.
Vaši podaci se neće otkrivati trećim stranama/primateljima za njihove osobne svrhe, osim ako:
1. vi ne date privolu;
2. isto nije neophodno za ispunjavanje obveza koje proizlaze iz ugovora i zakona koje ih uređuju (npr. za zaštitu vaših prava, itd.);
Osobni podaci koje Voditelj obrade obrađuje u navedene svrhe, uključuju, između ostalog: IP adresa i kolačići koji se koriste tijekom navigacije

 

2. Računalna sigurnost

 

Voditelj obrade obrađuje, i putem svojih dobavljača (trećih strana i/ili primatelja), vaše osobne podatke, uključujući one računalne (npr. logički pristup) ili podatke o prometu koji su prikupljeni ili dobiveni u slučaju izloženih usluga na mrežnoj stranici, u mjeri koja je nužna i razmjerna kako bi se jamčila sigurnost i sposobnost određene mreže ili poslužitelja na istu spojenog da se odupru, na danom stupnju povjerljivosti, slučajnim događajima ili nezakonitim ili zlonamjernim radnjama koje ugrožavaju dostupnost, autentičnost, integritet i povjerljivost pohranjenih ili prenesenih osobnih podataka.

U tu svrhu Voditelj obrade predviđa postupke za rješavanje povreda osobnih podataka (data breach).

 

Što ako ne pružite vaše podatke?

 

Molimo vas da pogledate posljedice isključenja određenih kolačića kako je navedeno u gornjoj tablici.

 

Na koji način i koliko dugo se čuvaju vaši podaci?

 

Obradu vaših podataka provodi putem računalnih postupaka interno osoblje koje je u tu svrhu posebno ovlašteno i osposobljeno. Istima je dozvoljen pristup vašim osobnim podacima u mjeri te unutar granica u kojima je isti neophodan za provedbu obrade koja se odnosi na vas.  Vaši podaci se obrađuju odvojeno od drugih uključujući metode pseudonimizacije ili agregacije koje ne dozvoljavaju da ih se prepozna na jednostavan način.
Voditelj obrade periodično provjerava alate kojima se obrađuju vaši podaci te za njih predviđene sigurnosne mjere zaštite za koje osigurava redovno ažuriranje; također provjerava, i putem subjekata koji su ovlašteni za obradu, da se ne prikupljaju, obrađuju, pohranjuju ili obrađuju osobni podaci čija obrada nije potrebna; provjerava da se podaci čuvaju uz jamstvo cjelovitosti i autentičnosti njihovog korištenja u svrhe provedenih obrada.
Podaci se čuvaju u računalnom i telematskom arhivu koji se nalazi unutar Europskog gospodarskog prostora.
Molimo vas da pogledate uvjete čuvanja osobnih podataka kako je navedeno u gornjoj tablici.

 

Koja su vaša prava?

 

U bilo kojem trenutku te tijekom cijelog trajanja obrade možete u vezi vašeg zahtjeva besplatno te bez ikakvih obveza i posebnih formalnosti:
• dobiti potvrdu o obradi podataka koju vodi Voditelj obrade;

• pristupiti vašim osobnim podacima te doznati porijeklo (u slučaju kada podatke niste vi osobno dostavili), ciljeve i svrhu obrade, podatke o subjektima kojima se isti otkrivaju, razdoblje čuvanja vaših podataka ili kriterije korisne da bi se isto ustanovilo;

• ažurirati ili ispraviti vaše osobne podatke na način da uvijek budu točni i precizni;

• izbrisati vaše osobne podatke iz baza podataka i/ili arhiva pa i sigurnosnih kopija podataka koje pripadaju Voditelju obrade, između ostalih, u kojima više nisu potrebni za svrhe obrade ili se isto smatra nezakonitim te samo ako postoje preduvjeti predviđeni zakonom ili ako obrada nije opravdana nekim drugim jednako legitimnim razlogom;

• ograničiti obradu vaših osobnih podataka u određenim uvjetima, naprimjer, ako ste osporili točnost, tijekom razdoblja koje je potrebno Voditelju obrade da provjeri točnost. Mora vas se pravovremeno izvijestiti i kada se razdoblje suspenzije dovrši ili kada nestane uzrok ograničenja obrade te stoga opozvano i samo ograničenje;

• dobiti vaše osobne podatke, ako ih je Voditelj obrade primio ili ih obrađuje uz vašu privolu i/ili ako se njihova obrada temelji na ugovoru i automatiziranim alatima, u elektroničkom obliku i s ciljem prijenosa drugom voditelju obrade.

Voditelj obrade mora u tom smislu postupiti bez odlaganja i najkasnije u roku od mjesec dana od primitka vašeg zahtjeva. Ovaj se rok može produljiti za dva mjeseca ako je potrebno, uzimajući u obzir složenost i broj zahtjeva koje zaprimi Voditelj obrade. U tim slučajevima Voditelj obrade će vas obavijestiti, u roku od mjesec dana od primitka vašeg zahtjeva, o razlozima produljenja.

Za više informacija ili za slanje zahtjeva, obratite se Voditelju obrade na adresu privacy@eurospin.hr .

 

Na koji način i kada možete uložiti prigovor na obradu vaših osobnih podataka?

 

Iz razloga koji se odnose na vašu posebnu situaciju, možete uložiti prigovor na obradu vaših osobnih podataka u bilo kojem trenutku, ako se isti temelji na legitimnom interesu, na način da pošaljete vaš zahtjev Voditelju obrade na adresu privacy@eurospin.hr.
Imate pravo na brisanje vaših osobnih podataka ako ne postoji jači legitiman razlog u odnosu na onaj na temelju kojeg ste poslali vaš zahtjev.

 

Kome se može podnijeti pritužba?

 

Ne dovodeći u pitanje druge upravne ili pravosudne radnje, pritužbu možete poslati nadležnom nadzornom tijelu, odnosno onom koje obavlja svoje zadatke te izvršava svoje ovlasti u Italiji gdje vam je prebivalište ili gdje radite ili ako je drukčije, u zemlji članici u kojoj je došlo do kršenja Uredbe EU 2016/679.
O svakom ažuriranju ove obavijesti o zaštiti privatnosti bit ćete pravovremeno obaviješteni putem odgovarajućih sredstava te će vas se također obavijestiti ako Voditelj obrade pokrene obradu vaših podataka u svrhe koje su drukčije od onih navedenih u ovoj obavijesti, pravovremeno kako biste mogli dati vašu privolu ako je ista potrebna.

Prijavite se na newsletter

 

Budite u tijeku sa svim novostima iz Eurospina
i pretplatite se na naš newsletter.