Pametna kupnja


 

 

 

 

 

Zaštita osobnih podataka

Tko smo i što radimo s Vašim osobnim podacima?

 
Eurospin Hrvatska d.o.o., OIB: 62357811032, u svojstvu voditelja obrade (dalje u tekstu kao: Voditelj obrade) čuva povjerljivost Vaših osobnih podataka i jamči Vam potrebnu zaštitu od svakog događaja koji bi mogao prouzročiti rizik povrede osobnih podataka.

 
Voditelj obrade donosi i provodi ovdje navedena pravila privatnosti, kao i druge zaštitne mjere u pogledu obrade osobnih podataka u svrhu ostvarivanja prava ispitanika priznatih važećim propisima. Voditelj obrade se obvezuje osvježavati ovdje navedena pravila i usvojene mjere za zaštitu osobnih podataka svaki put kada je to prikladno, a u svakom slučaju prilikom promjena važećeg zakonodavstva i organizacijskih promjena koje bi mogle utjecati na obradu Vaših osobnih podataka.

 
Za sva pitanja vezana uz zaštitu osobnih podataka, Voditelj obrade je imenovao službenika za zaštitu podataka te Vas pozivamo da se istome obratite za sva pitanja o zaštiti osobnih podataka na sljedeći kontakt: privacy@eurospin.hr.

 
Na koji način Eurospin Hrvatska d.o.o. obrađuje Vaše osobne podatke?

 
Tijekom Vašeg pregleda ove web stranice, moguća je obrada osobnih podataka koji se odnose na identificirane ili prepoznatljive osobe.

 
Svrha i mjesto obrade osobnih podataka

 
Voditelj obrade prilikom uporabe web stranice www.eurospin.hr. može prikupljati i/ili primati sljedeće podatke koje se odnose na Vas: IP adresu, ime, prezime, poštansku i e-mail adresu. Oni služe Voditelju obrade za upravljanje web stranicom i radi odgovaranja na Vaš zahtjev za dobivanjem informacija, a što uključuje i informacije komercijalnog karaktera, ukoliko ste sa time suglasni ili ukoliko je to opravdano u svrhe izravnog marketinga.

 
Prijenos osobnih podataka trećim osobama i/ili primateljima čija je aktivnost nužna za postizanje svrha radi kojih su podaci prikupljeni i radi ispunjenja zakonskih obveza se smatra usklađenim s prvotnom svrhom obrade. Svaki prijenos koji nije nužan za postizanje navedenih svrha će biti podložan Vašoj privoli za prijenos i bez iste se neće izvršiti. Osobni podaci koje zaprimi Voditelj obrade mogu biti preneseni drugim članicama Eurospin grupe, što osobito uključuje društvo Eurospin Italia S.p.A. Vaši osobni podaci neće na niti jedan način biti prošireni ili distribuirani neodređenim subjektima/primateljima.

 
Vaši osobni podaci se pohranjuju u papirnatim, informatičkim i telematskim bazama podataka smještenim unutar Europske Unije ili u državama za koje je Europska Komisija donijela odluku da osigurava primjerenu razinu zaštite podataka.

 
Vaši osobni podaci će se obrađivati u sljedeće svrhe:

 1. Za postupanje po zahtjevima upućenim korisničkoj službi (informacije, pritužbe) – možete pogledati posebnu obavijest klikom na ovu poveznicu
 2. Za promotivne aktivnosti slanja newslettera – možete pogledati posebnu obavijest klikom na ovu poveznicu
 3. Za korištenje kolačića – možete pogledati posebnu obavijest klikom na ovu poveznicu

 
Korištenje osobnih podataka u marketinške svrhe

 
Obrada Vaših osobnih podataka se vrši radi upućivanja trgovačkih obavijesti o proizvodima i uslugama koje nudi Eurospin Hrvatska putem elektroničke pošte, pošte ili prilagođenog online oglašavanja. Navedena obrada se može izvršiti ukoliko:

 1. pružite privolu za uporabu podataka s naznakom načina komunikacije, kako tradicionalnih tako i automatiziranih, kojima se vrši obrada;
 2. se niste usprotivili obradi, a obrada je opravdana u svrhu direktnog marketinga.

 
Što ukoliko nam ne dostavite Vaše osobne podatke?

 

Osobni podaci koji se odnose na Vas i koji Vas identificiraju su nužni radi udovoljavanja Vašem zahtjevu postavljenom putem rubrika „Kontakti“ i „Newsletter“, a ukoliko isti nisu pruženi, Voditelju obrade nije moguće udovoljiti Vašem zahtjevu.

 

Što ako ne date privolu za obradu Vaših osobnih podataka u marketinške svrhe (direktni marketing, analiza i istraživanje tržišta) Voditelja obrade?

 

Osobni podaci se obrađuju za najkraće vrijeme koje je potrebno radi postizanja svrha za koje su prikupljeni. Posebne zaštitne mjere su uspostavljene radi sprečavanja gubitka podataka, neovlaštenog pristupa i uporabe. Obrada Vaših osobnih podataka neće se vršiti izvan svrhe obrade radi koje je i prikupljena privola. Ukoliko povučete privolu ili se usprotivite obradi podataka u marketinške svrhe, Vaši osobni podaci se neće više obrađivati za marketinške aktivnosti, bez ikakvih negativnih posljedica ili učinaka za Vas. Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade temeljem iste privole prije njezina povlačenja.

 

Kako i koliko dugo se obrađuju Vaši osobni podaci?

 

Obrada podataka se vrši ručno i korištenjem elektroničkih sredstava stavljenih na raspolaganje subjektima  ovlaštenima od strane Voditelja obrade i osposobljenima u tu svrhu. Osobni podaci pohranjeni u elektronskim bazama podataka se pohranjuju uz uporabu prikladnih i efikasnih mjera zaštite od rizika povrede. Podaci se pohranjuju tijekom vremena potrebnog za odgovaranje na zahtjev za pružanjem informacija i slanja odgovora koje Voditelj obrade upućuje temeljem Vašeg zahtjeva, a koje razdoblje traje, izuzev u slučajevima nadzora i/ili postupka nadzornog tijela. Osobni podaci koje Voditelj obrade obrađuje u marketinške svrhe (direktni marketing, analiza i istraživanje tržišta) će se pohraniti na 24 mjeseca, izuzev u slučajevima u kojima se odlučite ostvariti Vaša prava i zahtijevati brisanje podataka.

 

Koja su Vaša prava?

 

Istovremeno sa gore postavljenim vremenskim ograničenjima obrade osobnih podataka, prava koja Vam se priznaju Vam omogućavaju trajnu kontrolu nad vlastitim osobnim podacima. Vaša prava su sljedeća:

 • pravo na pristup osobnima podacima
 • pravo na ispravak osobnih podataka
 • pravo na brisanje osobnih podataka
 • pravo na ograničenje obrade
 • pravo na prigovor
 • pravo na povlačenje privole
 • pravo na prenosivost podataka

 
Vaša prava su zajamčena bez posebnih tereta i/ili formalnosti potrebnih za njihovo ostvarenje te se ista načelno ostvaruje nenaplatno. Imate pravo:

 • ishoditi kopiju, čak i u elektronskom obliku, podataka kojima ste zatražili pristup. U slučaju zahtjeva za daljnjim kopijama, Voditelj obrade može naplatiti razuman iznos nastalih troškova.
 • ishoditi brisanje podataka ili ograničenje obrade ili osvježenje/ispravak osobnih podataka, a kojem Vašem zahtjevu mora udovoljiti i treća osoba/primatelj u slučaju primanja Vaših osobnih podataka.
 • ishoditi očitovanje Voditelja obrade o Vašem zahtjevu za ostvarenje prava u roku od mjesec dana od dana primitka zahtjeva, osim u slučaju opravdanih razloga na strani Voditelja obrade, u slučaju kojih se roku može produljiti na trajanje od dva mjeseca.

 
Za sve daljnje informacije, a u svakom slučaju radi ostvarenja prava iz Vašeg zahtjeva pozivamo Vas da nam se obratite na e-mail adresu: privacy@eurospin.hr.

 
Kome možete podnijeti prigovor?

 
Prigovoru na obradu osobnih podataka Voditelja obrade možete podnijeti nadzornom tijelu, Agenciji za zaštitu osobnih podataka, e-mail: azop@azop.hr, web: www.azop.hr.

Prijavite se na newsletter

 

Budite u tijeku sa svim novostima iz Eurospina
i pretplatite se na naš newsletter.