Pametna kupnja


 

 

 

 

 

Obavijest o prikupljanju podataka kod slanja newslettera

 
Tko smo i što radimo s Vašim osobnim podacima?

 
Eurospin Hrvatska d.o.o., OIB: 62357811032, u svojstvu voditelja obrade (dalje u tekstu kao: Voditelj obrade), čuva povjerljivost Vaših osobnih podataka i jamči Vam potrebnu zaštitu od svakog događaja koji bi mogao prouzročiti rizik povrede osobnih podataka.

 
Voditelj obrade u tu svrhu donosi i provodi ovdje navedena pravila, pravila privatnosti kao i druge zaštitne mjere u pogledu obrade osobnih podataka radi ostvarivanja prava ispitanika priznatih važećim propisima. Voditelj obrade se obvezuje osvježavati ovdje navedena pravila i usvojene mjere za zaštitu osobnih podataka svaki put kada je to prikladno, a u svakom slučaju prilikom promjena važećeg zakonodavstva i organizacijskih promjena koje bi mogle utjecati na obradu Vaših osobnih podataka.

 
Za sva pitanja vezana uz zaštitu osobnih podataka, Voditelj obrade je imenovao službenika za zaštitu podataka te Vas pozivamo da se istome obratite za sva pitanja o zaštiti osobnih podataka na sljedeći kontakt: privacy@eurospin.hr.

 
Na koji način Eurospin Hrvatska d.o.o. obrađuje Vaše osobne podatke?

 
Voditelj obrade prilikom uporabe web stranice www.eurospin.hr. prikuplja i/ili prima sljedeće podatke koje se odnose na Vas: e-mail adresu. Oni služe Voditelju obrade za upućivanje promotivnih obavijesti, direktni marketing, analizu i istraživanje tržišta.

 
Prijenos osobnih podataka trećim osobama i/ili primateljima čija je aktivnost nužna za postizanje svrha radi kojih su podaci prikupljeni i radi ispunjenja zakonskih obveza se smatra usklađenim s prvotnom svrhom obrade. Svaki prijenos koji nije nužan za postizanje navedenih svrha će biti podložan Vašoj privoli za prijenos i bez iste se neće izvršiti. Osobni podaci koje zaprimi Voditelj obrade mogu biti preneseni drugim članicama Eurospin grupe, što osobito uključuje društvo Eurospin Italia S.p.A. Vaši osobni podaci neće na niti jedan način biti prošireni ili distribuirani neodređenim subjektima/primateljima.

 
Obrada Vaših osobnih podataka se vrši radi upućivanja trgovačkih obavijesti o proizvodima i uslugama koje nudi Eurospin Hrvatska, pojedinačnih ciljanih obavijesti (direktni marketing), te anketa koje se odnose na analizu i istraživanje tržišta putem elektroničke pošte. Navedena obrada se može izvršiti ukoliko:

 1. pružite privolu za obradu podataka;
 2. se niste usprotivili primanju pojedinačnih ciljanih obavijesti o proizvodima i uslugama Eurospin Hrvatska, a obrada je opravdana kao oblik direktnog marketinga.

 

Što ukoliko nam ne dostavite Vaše osobne podatke?

 

Osobni podaci koji se odnose na Vas i koji Vas identificiraju su nužni radi obrade u marketinške svrhe iz ove obavijesti, a ukoliko isti nisu pruženi, Voditelj obrade neće obrađivati Vaše podatke u navedene svrhe.

 

Što ako povučete privolu za obradu Vaših osobnih podataka ili se usprotivite obradi?

 

Ukoliko povučete privolu ili se usprotivite obradi podataka u marketinške svrhe, Vaši osobni podaci se neće više obrađivati za marketinške aktivnosti, bez ikakvih negativnih posljedica ili učinaka za Vas. Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade temeljem iste privole prije njezina povlačenja.

 
Kako i koliko dugo se obrađuju Vaši osobni podaci?

 

Obrada podataka se vrši ručno i korištenjem elektroničkih sredstava stavljenih na raspolaganje subjektima  ovlaštenima od strane Voditelja obrade i osposobljenima u tu svrhu. Osobni podaci pohranjeni u elektronskim bazama podataka se pohranjuju uz uporabu prikladnih i efikasnih mjera zaštite od rizika povrede. Osobni podaci koje Voditelj obrade obrađuje u marketinške svrhe iz ove obavijesti će se pohraniti na 24 mjeseca, izuzev u slučajevima u kojima se odlučite ostvariti Vaša prava i zahtijevati brisanje podataka.

 

Koja su Vaša prava?

 
Istovremeno sa gore postavljenim vremenskim ograničenjima obrade osobnih podataka, prava koja Vam se priznaju Vam omogućavaju trajnu kontrolu nad vlastitim osobnim podacima. Vaša prava su sljedeća:

 • pravo na pristup osobnima podacima
 • pravo na ispravak osobnih podataka
 • pravo na brisanje osobnih podataka
 • pravo na ograničenje obrade
 • pravo na prigovor
 • pravo na povlačenje privole
 • pravo na prenosivost podataka

 
Vaša prava su zajamčena bez posebnih tereta i/ili formalnosti potrebnih za njihovo ostvarenje, koje se načelno ostvaruje nenaplatno.
 
Imate pravo:

 • ishoditi kopiju, čak i u elektronskom obliku, podataka kojima ste zatražili pristup. U slučaju zahtjeva za daljnjim kopijama, Voditelj obrade može naplatiti razuman iznos nastalih troškova/li>

   

 • ishoditi brisanje podataka ili ograničenje obrade ili osvježenje/ispravak osobnih podataka, a kojem Vašem zahtjevu mora udovoljiti i treća osoba/primatelj u slučaju primanja Vaših osobnih podataka
 •  

 • ishoditi očitovanje Voditelja obrade o Vašem zahtjevu za ostvarenje prava u roku od mjesec dana od dana primitka zahtjeva, osim u slučaju opravdanih razloga na strani Voditelja obrade, u slučaju kojih se roku može produljiti na trajanje od dva mjeseca.

 

Za sve daljnje informacije, a u svakom slučaju radi ostvarenja prava iz Vašeg zahtjeva pozivamo Vas da nam se obratite na e-mail adresu: privacy@eurospin.hr.

 
Kome možete podnijeti prigovor?

 
Prigovoru na obradu osobnih podataka Voditelja obrade možete podnijeti nadzornom tijelu, Agenciji za zaštitu osobnih podataka, e-mail: azop@azop.hr, web: www.azop.hr.

 
Davanje privole

 
Ukoliko ste pročitali i razumijete sadržaj ove obavijesti, Voditelj obrade Vas poziva da date privolu za obradu podataka.

Prijavite se na newsletter

 

Budite u tijeku sa svim novostima iz Eurospina
i pretplatite se na naš newsletter.

close x

Sukladno zakonu o zaštiti osobnih podataka, tvrtka Eurospin Hrvatska d.o.o upravitelj podacima ove stranice Vas obavještava da ova internetska stranica koristi kolačiće za profiliranje u svrhu slanja reklamnih poruka prema Vašim preferencijama pretraživanja. Ova stranica pohranjuje third-party cookies (kolačići treće strane). Nastavak korištenja stranice, uključujući i pomicanje pokazivača ili klik na neki od sadržaja stranice, podrazumijeva da ste pristali na uvjete korištenja.