Pametna kupnja


 

 

 

 

 

Obavijest o zaštiti privatnosti i osobnih podataka

Sektor nekretnina

Eurospin Italia S.p.A. sa sjedištem u San Martino Buon Albergo (VR), Via Campalto 3/d, dalje u tekstu: Voditelj obrade, štiti povjerljivost vaših osobnih podatkaka te jamči njihovu neophodnu zaštitu u svim slučajevima u kojima bi isti mogli biti ugroženi.
Voditelj obrade je imenovao Službenika za zaštitu osobnih podataka s kojim možete kontaktirati ako imate pitanja o zaštiti podataka ili praksama koje se primjenjuju. Kontaktni podaci Službenika za zaštitu podataka su sljedeći:

 

Ured Službenika za zaštitu osobnih podataka Grupe Eurospin
Via Campalto 3/d
37036 San Martino Buon Albergo (VR)
e-mail: dpo@eurospin.it

Voditelj obrade prikuplja i/ili prima vaše podatke kao što su: ime, prezime, PDV broj i OIB, mjesto i datum rođenja, adresa i elektronička adresa, broj telefona i/ili mobitela, broj tekućeg računa.
Prikupljeni podaci Voditelju obrade služe za ispunjenje instrumentalnih i funkcionalnih ciljeva kod izvršavanja ugovornog ili predugovornog odnosa te za ispunjenje zakonskih i uredbenih obveza koje je Voditelj obrade dužan poštovati u skladu s aktivnosti koju obavlja. Otkrivanje vaših osobnih podataka pretežno se odvija u odnosu na treće osobe i/ili primatelje čija je aktivnost neophodna za pravilno izvršavanje ugovornog odnosa te kako bi se zadovoljilo određene zakonske obveze. Svako otkrivanje koje ne odgovara navedenim ciljevima zahtijevat će vašu privolu.
Voditelj obrade ne prenosi vaše osobne podatke u inozemstvo. Vaši osobni podaci neće se niti na jedan način prenositi ili otkrivati neodređenim subjektima i onima koji se ne mogu identificirati niti kao treće osobe.
Vaši osobni podaci obrađivat će se u svrhu upravljanja ugovornim odnosom te za ispunjenje zakonskih odredbi.
Obrada vaših osobnih podataka vrši se u svrhu izvršavanja pripremnih aktivnosti te naknadnih koje se odnose na upravljanje nabavom te one koje su neophodne i funkcionalne za izvršavanje iste, kao i za ispunjavanje svih ostalih obveza koje proizlaze iz ugovora.
Obveze koje Voditelj obrade mora poštovati u skladu s ugovorom i posebnim propisima koji ga uređuju, između ostalih uključuju knjigovodstvene usluge.
Vaši se podaci neće otkrivati trećim osobama/primateljima za njihove osobne svrhe, osim u slučaju kada:

 1. vi date privolu;
 2.  je isto neophodno za ispunjavanje obveza koje proizlaze iz ugovora i zakonskih propisa koji ga
  uređuju;
 3. se otkrivanje vrši prema društvima članovima grupe kojoj pripada Voditelj obrade, u
  administrativne svrhe; revizijskim društvima i za odobrenje financijskih izvješća, bankovnim institucijama za upravljanje naplatama i plaćanjima; financijskim institucijama i javnim tijelima u svrhu ispunjavanja zakonskih obveza; društvima i odvjetničkim uredima u svrhu zaštite ugovornih prava; društvima za obradu podataka i pružanje računalnih usluga.

Podatke koje je Voditelj obrade prikupio ili na drugi način dobio i koji su navedeni u ugovoru smatraju se neophodnima i uskraćivanjem istih Voditelj obrade neće moći izvršavati radnje koje se odnose na osnovnu obradu odnosno upravljanje ugovorom koji je sklopljen ili koji se sklapa.
Voditelj obrade namjerava izvršiti određene obrade u svrhu određenih legitimnih interesa koji ne dovode u pitanje vaše pravo na povjerljivost podataka, kao što su oni koji:

 • omogućuju zaštitu od prijevare pa i one ugovorne;
 • omogućuju sprečavanje računalnih prijevara i obavještavanje nadzornog tijela ili korisnika, ako je neophodno, o povredi osobnih podataka;
 • omogućuju otkrivanje osobnih podataka društvima koja pripadaju grupi u kojoj je i Voditelj obrade, a u administrativne svrhe;
 • omogućuju otkrivanje trećim osobama/primateljima u svrhu aktivnosti koje su povezane s upravljanjem ugovorom.

Obrada vaših podatak vrši se ručno i elektroničkim putem, korištenjem alata koji su na raspolaganje stavile osobe koje djeluju u ime Voditelja obrade, a koje su za tu svrhu ovlaštene i osposobljene. Papirnati i posebno elektronički arhiv u kojima su pohranjeni i u kojima se čuvaju vaši podaci zaštićeni su učinkovitim i odgovarajućim mjerama zaštite kojima se sprečavaju rizici povrede koje je procijenio Voditelj obrade. Voditelj obrade dužan je osigurati povremenu i trajnu provjeru primijenjenih mjera, posebno kod elektroničkih i telematičkih alata, kako bi jamčio povjerljivost osobnih podataka koje obrađuje, pohranjuje ili čuva.
Informatička arhiva se nalazi unutar granica EU te nije predviđeno njezino povezivanje ili interakcija sa inozemnim bazama podataka.
Osobni podaci koje obrađuje Voditelj obrade pohranjuju se na razdoblje potrebno radi izvršenja radnji vezanih za upravljanje ugovorom sa Voditeljem odnosno do deset godina od njegovog prestanka ili od kada se može zahtijevati ostvarenje prava iz istog (sukladno čl. 2935 e 2947 Talijanskog građanskog zakona); kao i za izvršenje obveza (npr. poreznih i računovodstvenih) koje ostaju nakon prestanka ugovora (čl. 2220 Talijanskog građanskog zakona), u koju svrhu Voditelj obrade pohranjuje samo podatke potrebne radi izvršenja istih. Navedeno se ne primjenjuje u slučaju da se ostvarenje prava iz ugovora traži sudskim putem, u kojem se slučaju Vaši podaci, isključivo oni potrebni u navedene svrhe, pohranjuju na razdoblje potrebno radi ostvarenja tih prava.
Vaša prava su:

 • pravo na pristup;
 • pravo na ispravak;
 • pravo na brisanje;
 • pravo na ograničenje obrade;
 • pravo na ulaganje prigovora;
 • pravo na prenosivost.

Vaša su Vam prava zajamčena bez posebnih naknada i formalnosti radi njihovog ostvarenja, koje je načelno besplatno. Imate pravo:

 1. dobiti kopiju, također u elektroničkom formatu, podataka čiji ste uvid zatražili. U slučaju zahtjeva za izdavanje dodatnih kopija, Voditelj obrade može tražiti primjerenu naknadu troška;
 2. zatražiti brisanje istih ili ograničenje obrade ili također ažuriranje i ispravak Vaših osobnih podataka te da se Vašem zahtjevu prilagode treći/primatelji ukoliko dobiju Vaše podatke, osim u slučaju da prevladaju opravdani razlozi bitniji od onih na kojima se temelji Vaš zahtjev (npr. istraživanje okoliša, ograničavanje rizika nastalog zbog hitnog upravljanja istim od strane Voditelja);
 3. dobiti svaku korisnu informaciju o poduzetim radnjama po ostvarenju Vaših prava, bez odgode a u svakom slučaju u roku od mjesec dana od podnošenja zahtjeva, odnosno, u slučaju obrazloženog produljenja, u roku od dva mjeseca, o čemu morate biti obaviješteni.
 4. Za dodatne informacije i za slanje zahtjeva obratiti se izravno putem adrese privacy@eurospin.it.

Moći ćete uložiti prigovor nadzornom tijelu za zaštitu osobnih podataka (prateći upute stavljene od strane istog nadzornog tijela na linku http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb- display/docweb/4535524, osim u slučaju da imate prebivalište ili obavljate poslovnu djelatnost u drugoj državi članici. U tom slučaju, kao i u slučaju povrede propisa o zaštiti osobnih podataka u drugoj državi EU, nadležnost za zaprimanje i odlučivanje o prigovoru pripada nadzornim tijelima istih država.
O svakom ažuriranju ove obavijesti bit ćete obaviješteni bez odgode i prikladnim sredstvima a biti ćete obaviješteni i u slučaju da Voditelj namjerava obrađivati vaše podatke u dodatne svrhe u odnosu na one predviđene ovom obavijesti, prije same obrade te dovoljno vremena ranije radi dobivanja privole, ukoliko je potrebna.

Prijavite se na newsletter

 

Budite u tijeku sa svim novostima iz Eurospina
i pretplatite se na naš newsletter.